Nie żyje ks. Tadeusz Kasperek

Wieloletni proboszcz parafii św. Piotra Apostoła w Wadowicach, Honorowy Obywatel tego miasta, zmarł 17 maja w wieku 72 lat w krakowskim szpitalu, po długotrwałej chorobie.

Odcisnął trwały ślad w życiu parafii i miasta. On sam mówił o tym skromnie, że "wykonywał to, co powinien wykonać, starając się nie być tylko funkcjonariuszem wykonywującym swoją funkcję".

Tadeusz Kasperek urodził się 8 marca 1952 r. w Bielsku-Białej. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1977 r. w katedrze wawelskiej z rąk kard. Karola Wojtyły. Początkowo pracował jako wikariusz parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach, a następnie w latach 1980-1988 jako wikariusz w parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie. W latach 1988-1993 był prefektem, a później też zastępcą rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Parafię wadowicką objął 8 grudnia 1993 r., po nagłej śmierci ks. Michała Pioska, pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła św. Piotra Apostoła. Starał się bardzo, aby parafianie młodej, bo istniejącej wówczas dopiero od ośmiu lat parafii, stali się prawdziwą, a nie tylko administracyjną wspólnotą. "Jej tworzenie nie było tutaj łatwe, bo parafia wyodrębniła się z parafii-matki, z bazyliki (odległość między nimi pieszo to niecałe 10 minut), gdzie wiele osób przez tyle lat miało swoją parafię, chlubiło się, że są z »papieskiego kościoła«, że mieszkają w parafii, w której urodził się i został ochrzczony Karol Wojtyła" - wspominał w rozmowie ze współredaktorami księgi jubileuszowej "Ksiądz z powołania", wydanej niedawno z okazji 30 rocznicy objęcia przezeń probostwa w Wadowicach.

A jednak to tworzenie wspólnoty się udało, bo proboszcz nie "odbębniał" tylko swych obowiązków. Starał się poznawać parafian przy każdej okazji, m.in. Mszy Świętych, nabożeństw, chrztów, małżeństw i pogrzebów. Dużą wagę przywiązywał do duszpasterstwa dzieci, starając się, by współuczestnikami tych działań byli również rodzice. "Zawsze powtarzał, że to oni są pierwszymi katechetami, że wszystko zaczyna się w rodzinie" - przypomniał ks. Zbigniew Bielas, kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, który zetknął się z ks. Kasperkiem jako wizytator katechetyczny.

Z powodów zdrowotnych, ks. Kasperek zrezygnował na początku 2021 r. z funkcji proboszcza. Bardzo ważne było dla niego to, że będąc na emeryturze, pomimo choroby i cierpienia, mógł pozostać w parafii, której wspólnotę przez wiele lat współtworzył.

Sylwetkę ks. Kasperka przedstawiliśmy obszerniej w 19. numerze tegorocznego numeru "Gościa Krakowskiego".

« 1 »