Nowy numer 29/2021 Archiwum

Krakowska kuria wydała komunikat w sprawie uchwały RMK dotyczącej lekcji religii

"Nauczanie religii w szkole stanowi realizację powszechnego prawa do nauki i pierwszeństwa rodziców w wyborze wykształcenia dla swoich dzieci" - pisze ks. Tomasz Szopa, kanclerz kurii.

Rada Miasta Krakowa przegłosowała 27 marca uchwałę kierunkową dotyczącą religii w szkole. Za jej przyjęciem głosowało 20 radnych (Koalicja Obywatelska i Kraków dla Mieszkańców), przeciwko - 19 (PiS i część Przyjaznego Krakowa), a jeden radny wstrzymał się od głosu.

Radni, na czele z Alicją Szczepańską (Kraków dla Mieszkańców), autorką uchwały chcą, by prezydent Jacek Majchrowski zasugerował dyrektorom krakowskich szkół, aby podczas układania planów lekcji rozpisywali religię na pierwszej lub ostatniej godzinie. Nie może ich do tego zobowiązać, bowiem dyrektor szkoły kieruje się tylko i wyłącznie rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i jest w tym względzie autonomiczny.

Jak przekonuje krakowska kuria w wydanym dziś oświadczeniu, ta uchwała kwestionuje kompetencje dyrektorów szkół i nauczycieli oraz stoi w sprzeczności z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

"Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami oświatowymi ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych jest kompetencją dyrektora szkoły, który w tym zakresie zasięga opinii rady pedagogicznej oraz bierze pod uwagę zdanie rady rodziców (art. art. 70, 84 i 110 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Plan zajęć szkolnych ma przy tym uwzględniać: równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególne dni tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia (§ 4 rozporządzenia MEN z 31 grudnia 2002 r., Dz. U. z 2003 r., poz. 69 z późn. zm.). Obowiązujące prawo nie daje w tym zakresie kompetencji organom samorządu terytorialnego. Nie ma więc podstaw prawnych ani też praktycznych możliwości organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko na ostatnich godzinach lekcyjnych. Natomiast próba wywierania presji na dyrektorów szkół w tej sprawie jest nieuprawniona" - czytamy w oświadczeniu.

Co więcej ma to także oparcie w aktach prawa międzynarodowego, które wiążą Rzeczpospolitą Polską, jak również w Konstytucji RP oraz w Konkordacie.

Jeśli chodzi o liczbę godzin religii, kuria przypomina, że nauczanie religii odbywa się w ramach tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, indywidualnie, na pisemną prośbę dyrektora szkoły zgodę na zmniejszenie wymiaru godzin z religii do jednej tygodniowo może wyrazić jedynie biskup diecezjalny. Takie sytuacje mogą mieć charakter wyjątkowy, nie będą jednak przekształcane w powszechnie obowiązującą praktykę.

"Należy też zaznaczyć, że religia nie jest przedmiotem dodatkowym. W momencie wyboru, po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów, lekcja religii staje się dla wybierających przedmiotem obowiązkowym. Jak podkreślał metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w Liście pasterskim na Wielki Post 2019 roku, szkolnej katechezy nie wolno «pojmować jako coś mało ważnego w porównaniu z innymi szkolnymi przedmiotami, jako coś, co możemy lekceważyć i z czego bez większych strat możemy się wycofać. Przykładanie odpowiednio dużej wagi do szkolnej katechezy jest naszym poważnym obowiązkiem, wynikającym z faktu przyjęcia sakramentu chrztu świętego». (…)".

Przeczytaj także:

Ks. Andrzej Kielian: W krakowskich szkołach jest miejsce dla wszystkich

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama