Nowy numer 08/2024 Archiwum

Nie żyje prof. Gabriel Turowski

Lekarz, który uczestniczył w ratowaniu życia i zdrowia Jana Pawła II po zamachu, zmarł 2 grudnia w wieku 92 lat.

O śmierci G. Turowskiego poinformowała Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein sióstr dominikanek na Gródku w Krakowie. Zmarły był przyjacielem klasztoru.

Uroczystości pogrzebowe lekarza, publicysty, przyjaciela Jana Pawła II i znawcy jego pontyfikatu rozpoczną się 17 grudnia o godz. 12 Mszą św. w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim. Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie do rodzinnego grobowca.

Gabriel Turowski urodził się w 1929 r. w Monasterzyskach na Podolu. Był absolwentem chemii i biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, światowej sławy profesorem immunologii klinicznej, doktorem bakteriologii i mikrobiologii. Przez wiele lat pracował w III Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Krakowie oraz prowadził Laboratorium Immunologii Transplantologicznej. Autor ponad 250 prac naukowych. Uczestniczył w pracach nad licznymi patentami z zakresu biotechnologii.

Od 1949 r. był blisko zaprzyjaźniony z ks. Karolem Wojtyłą, wikarym w kościele św. Floriana w Krakowie, potem biskupem, arcybiskupem, kardynałem i papieżem. Należał do tzw. Środowiska - kręgu bliskich znajomych "Wujka", jak nazywano ks. Wojtyłę.

Po wyborze ks. Wojtyły na Stolicę św. Piotra w Rzymie wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach z Ojcem Świętym i w jego apostolskich podróżach do Afryki i na Daleki Wschód oraz w podróżach pasterskich na terenie Włoch.

Po zamachu 13 maja 1981 r. uczestniczył w pracach 14-osobowego zespołu w Poliklinice Agostina Gemellego. Był członkiem międzynarodowego 6-osobowego konsylium specjalistów z całego świata, zwołanego przez Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej do oceny przebiegu leczenia Jana Pawła II po zamachu na jego życie. 

Został odznaczony Złotym Medalem Papieskim IV Roku Pontyfikatu. W 2011 r. został Honorowym Obywatelem Miasta Krakowa.

Był także publicystą prasy katolickiej, znawcą pontyfikatu Jana Pawła II, członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i komandorem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Autor wspomnień pt. "Zamach, czyli jak zło w dobro się obróciło". W wydawnictwie Biały Kruk współtworzył, wspólnie z Leszkiem Sosnowskim, pełny zbiór tekstów Jana Pawła II "Europa zjednoczona w Chrystusie" oraz wybór fragmentów homilii i przemówień papieskich "Pielgrzymki polskie Ojca Świętego Jana Pawła II do swej Ojczyzny". Jego inicjatywą było przygotowanie uaktualnionej "Litanii Narodu Polskiego - Ilustrowanego leksykonu polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych".

Bestsellerem stały się jego unikatowe wspomnienia, zebrane we wznowionej w 2014 r. książce "Karol Wojtyła. Przyjaciel, Kardynał, Papież, Święty".

Za dzieło jego życia należy uznać monumentalną kronikę "Jan Paweł II. Dzień po dniu. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu 1978-2005". Był inicjatorem cyklu sesji naukowych "Promieniowanie świętości bł. Jana Pawła II" (2008-2010) oraz towarzyszących mu wydawnictw i wystaw.

Był także współautorem albumu "Biskup Karol Wojtyła" z 2008 roku. W 2003 r. założył Fundację "Szlaki Papieskie Jana Pawła II" i został jej pierwszym przewodniczącym.

Jest autorem ponad 300 prac naukowych, publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, oraz 217 doniesień naukowych, a także współautorem patentu leku Thymus Factor X (pierwszego w świecie leku ubikwityn).

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy