Zmarł prof. Witold Cęckiewicz - architekt sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

Architekt, który zaprojektował m.in. sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, miał 98 lat.

Witold Cęckiewicz urodził się w 1924 roku w Nowym Brzesku. Życie zawodowe związał jednak głównie z Krakowem. Był jednym z najważniejszych architektów polskich po II wojnie światowej. 

W czasie II wojny światowej był żołnierzem AK, uczestnikiem akcji Burza. Po wojnie ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Został głównym architektem miasta Krakowa, następnie był dyrektorem Instytutu Projektowania Urbanistycznego i kierownikiem Katedry Kompozycji Urbanistycznej Politechniki Krakowskiej. Został profesorem Politechniki Krakowskiej, wychował ponad 600 architektów, jest promotorem 28 doktoratów, wychowawcą 8 profesorów, w tym 2 zagranicznych. Wykładał jako wizytujący profesor w Iowa State Uniwersity w Ames - USA oraz w Stadtebauliches Institute w Stuttgarcie – Niemcy. Prowadził wykłady i seminaria z zakresu architektury sakralnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Wygłosił kilkadziesiąt referatów, odczytów i wykładów na konferencjach krajowych (w SARP, PAN, PAU, UJ) i zagranicznych. Jest autorem około 120 publikacji w literaturze polskiej i zagranicznej.

W latach 1955-1960 był głównym architektem miasta, a od 1970 roku był profesorem Politechniki Krakowskiej. Senat uczelni w 1995 roku przyznał mu tytuł doktora honoris causa.

Jest twórcą wielu sakralnych projektów architektonicznych. Zaprojektował m.in. kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Rodakach (1969–1979), katedrę w Rzeszowie (1977–1990), kościół Miłosierdzia Bożego w Krakowie na os. Na Wzgórzach (1980–1988), kościół św. Brata Alberta w Krakowie (1985–1994), kościół Zesłania Ducha Świętego w Krakowie. Projektował również papieskie ołtarze na krakowskich Błoniach.

Zrealizował ponad 50 obiektów architektonicznych i założeń urbanistycznych (w tym kilkanaście nagrodzonych). 

Jego najbardziej znaną realizacją jest projekt sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. "Chciałem, aby wnętrze kościoła było pełne powagi i dostojeństwa" – wspominał prof. Witold Cęckiewicz. 

Wybudowana w latach 1999–2002 bazylika jest dwupoziomową, elipsoidalną budowlą. Może pomieścić 5000 osób. Nad budynkiem góruje 77-metrowa wieża widokowa.

W dolnym poziomie kościoła znajduje się pięć kaplic, a obok górnej części bazyliki mieści się wolnostojąca postmodernistyczna kaplica wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Konsekracji kościoła dokonał 17 sierpnia 2002 roku Jan Paweł II podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski. 

Profesor Cęckiewicz został odznaczony między innymi Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem KEN, dwukrotnie Krzyżem Partyzanckim, Komandorią Orderu Św. Grzegorza Wielkiego. Jest laureatem wielu nagród, między innymi św. Brata Alberta (za osiągnięcia w dziedzinie architektury sakralnej), SARP, miasta Krakowa.

Czytaj także:

Jak prof. Cęckiewicz Cracovię zaprojektował

Zmarł prof. Witold Cęckiewicz - architekt sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach   Kraków 1957 - Witold Cęckiewicz (po prawej) jako architekt miasta. Archiwum Witolda Cęckiewicza

 

« 1 »