Nowy numer 47/2023 Archiwum

Nowy kardynał o krakowskich korzeniach

Papież Franciszek w trakcie kolejnego konsystorza publicznego kreował dziś na pl. św. Piotra w Watykanie 21 nowych kardynałów. Znalazł się wśród nich metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, niegdysiejszy biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej.

Kardynałowie otrzymali z rąk papieża birety, pierścienie oraz tytuły i diakonie w Rzymie. Świątynią tytularną przypisaną kard. Rysiowi został kościół pw. Świętych Cyryla i Metodego, apostołów Słowian.

W uroczystości kreacji kardynalskiej niegdysiejszego archidiecezjanina, biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej w latach 2011-2017, wzięli udział krakowscy biskupi: abp Marek Jędraszewski, kard. Stanisław Dziwisz, bp Damian Muskus i bp Jan Zając.

- Kolegium Kardynalskie jest powołane, aby przypominać orkiestrę symfoniczną, reprezentującą symfoniczność i synodalność Kościoła. Różnorodność jest konieczna, jest niezbędna. Ale każdy dźwięk musi przyczyniać się do wspólnego projektu - powiedział papież Franciszek w homilii wygłoszonej podczas sobotniego konsystorza. - Mówię także "synodalność" nie tylko dlatego, że jesteśmy w przededniu pierwszego zebrania synodu, które ma właśnie taki temat, ale dlatego, że wydaje mi się, iż metafora orkiestry może dobrze naświetlić synodalny charakter Kościoła. Symfonia żyje dzięki umiejętnej kompozycji barw różnych instrumentów: każdy z nich wnosi swój wkład, czasem sam, niekiedy w połączeniu z jakimś innym, czasem z całym zespołem. Różnorodność jest konieczna, jest niezbędna. Ale każdy dźwięk musi przyczyniać się do wspólnego projektu. W tym celu fundamentalne jest wzajemne słuchanie: każdy muzyk musi słuchać innych - dodał papież.

Mówił o tym do członków Kolegium Kardynalskiego "z pocieszającą wiarą, że mamy Ducha Świętego jako naszego nauczyciela: nauczyciela dla każdego wnętrza i nauczyciela podążania razem. On tworzy różnorodność i jedność, On jest samą harmonią. Powierzmy siebie Jego łagodnemu i silnemu przewodnictwu, a także troskliwej opiece Maryi Dziewicy".

Papież zachęcił do wdzięczności za dar ewangelizacji, przekazanej wiary i przynależności do Kościoła katolickiego. - Otóż, to słowo z księgi Dziejów Apostolskich każe nam myśleć, że zanim staniemy się "apostołami", zanim staliśmy się kapłanami, biskupami, kardynałami, jesteśmy "Partami, Medami, Elamitami". A to powinno rozbudzić w nas poczucie podziwu i wdzięczności za to, że otrzymaliśmy łaskę Ewangelii w poszczególnych narodach, z których się wywodzimy. Myślę, że jest to bardzo ważne i nie należy o tym zapominać. Ponieważ tam, w historii naszego ludu, powiedziałbym w "ciele" naszego ludu, Duch Święty dokonał cudu przekazania tajemnicy Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. I przyszedł do nas "w naszych własnych językach", na ustach i w gestach naszych dziadków i naszych rodziców, katechetów, księży, zakonników. Każdy z nas może sobie przypomnieć konkretne głosy i twarze. Wiara jest przekazywana "w dialekcie", przez matki i babcie - wskazał papież Franciszek.

Nowi kardynałowie będą koncelebrować w środę 4 października o godz. 9. na pl. św. Piotra, wraz z papieżem Franciszkiem i innymi kardynałami, Mszę św. na otwarcie zgromadzenia Synodu Biskupów nt. synodalności.

Czytaj także:

Kardynał z Krakowa

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy