Nowy numer 08/2024 Archiwum

Kraków. Stanisław Grygiel patronem

Prof. Stanisław Grygiel (1934-2023), filozof i filolog, został patronem Fundacji Towarzyszenia Rodzinie. Uroczystość nadania imienia odbyła się 28 listopada w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach.

Fundacja Towarzyszenia Rodzinie im. S. Grygiela została powołana w 2019 r. przez metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego i od początku jest związana z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Działania fundacji są związane z "refleksją intelektualną, której źródłem jest nauczanie Kościoła katolickiego oraz bogata spuścizna św. Jana Pawła II - papieża rodzin". Zajmuje się ona m.in.: tworzeniem warunków dla funkcjonowania katolickich poradni życia rodzinnego, towarzyszeniem małżonkom i rodzinom na drodze wspólnego życia, prowadzeniem działalności w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz zarządzaniem działalnością dwóch domów samotnej matki.

Jej patron prof. Grygiel przez wiele lat był związany z krakowskim środowiskiem "Znaku" i "Tygodnika Powszechnego". Liczne więzy łączyły go także z Karolem Wojtyłą/Janem Pawłem II. W latach 1963-1980 był redaktorem miesięcznika "Znak", w latach 1970-1980 wykładał filozofię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1980-1983 był dyrektorem Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie, od 1981 r. - wykładowcą filozofii człowieka na rzymskim Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Kierował także Katedrą Karola Wojtyły w Papieskim Instytucie Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Był konsultorem Papieskiej Rady ds. Rodziny. Brał udział w synodach biskupów. Współpracowała z nim ściśle jego żona Ludmiła, historyk i eseistka. Wraz z nim była także uczestniczką synodu biskupów. Była wczoraj obecna podczas ogłoszenia aktu nadania fundacji imienia męża. Laudację wygłosił prof. Stephan Kampowski z Papieskiego Instytutu Teologicznego Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie.

Bezpośrednio potem odprawiono Mszę pod przewodnictwem abp. Jędraszewskiego. Metropolita krakowski wspomniał w kazaniu, że nie ostanie się świat bez Boga i przeciwstawiający się Bogu. Podkreślił, że człowiek nie jest w stanie wznieść nic trwałego, jeśli się odwraca od Boga. Niezwykle ważnym zadaniem jest budować świat zgodnie ze słowami św. Jana Pawła II, który mówił, że człowiek wznosi się do Boga na skrzydle wiary i rozumu. "Rozum, pozbawiony wsparcia ze strony Objawienia, podążał bocznymi drogami, na których istniało ryzyko zagubienia jego ostatecznego celu. Wiara, po-zbawiona oparcia w rozumie, skupiła się bardziej na uczuciach i przeżyciach, co stwarza zagrożenie, że przestanie być propozycją uniwersalną" - pisał papież i wskazywał, że wiara i filozofia muszą odbudować wzajemną jedność, która uzdalnia je do działania zgodnego z ich naturą i respektującego wzajemną autonomię.

Na to wołanie papieża był otwarty uczeń i przyjaciel św. Jana Pawła II prof. Grygiel. Obok K. Wojtyły mistrzami przyszłego profesora byli także bp Jan Pietraszko oraz Hanna Malewska. Kluczem jego życia, osobowości i nauczania było słowo "epifania" - objawienie się piękna, dobra i miłości w Jezusie Chrystusie. - Chrystus jest światłością świata, w której to światłości w pełni widzimy, czym są piękno, prawda i dobro - powiedział arcybiskup. To w Jezusie objawiła się pełnia tajemnicy zbawienia, by człowiek mógł być obdarzony udziałem w Jego nieśmiertelności.

Arcybiskup podkreślił, że prof.  Grygiel podążał drogą Trzech Mędrców, którzy szukali Zbawcy. Jako nauczyciel i autor wielu publikacji dzielił się epifanią miłości. - Dziś spotykamy się po raz kolejny, by dziękować Panu Bogu za niego i jego wrażliwość na epifanię, jaka stała się jego udziałem w tylu wymiarach życia. Jednocześnie prosimy, by dzieło, które zapoczątkował pośród nas i dla nas, znajdowało swoje odsłony w nowych rzeczywistościach i wobec nowych wyzwań, zwłaszcza kulturowych - powiedział arcybiskup. Zauważył, że w Krakowie powołano dwie fundacje związane z postacią profesora - Fundację Towarzyszenia Rodzinie oraz Fundację "Collegium Voytylianum", która ma czerpać z inspiracji św. Jana Pawła II i prof. Grygiela oraz nieść epifanię światu, który często przypomina kolosa o glinianych nogach. - Chcemy, by epifania człowieka, która rozbrzmiała w sposób najwyższy i ostateczny w Jezusie Chrystusie, zatriumfowała nad wszelkimi kolosami dzisiejszego dnia. Bardzo tego pragniemy - zakończył metropolita.

Po Mszy św. abp Jędraszewski poświęcił w siedzibie fundacji przy ul. św. s. Faustyny 70 tablicę upamiętniającą prof. Grygiela.

Czytaj także:

Zmarł profesor Stanisław Grygiel

Świadectwo Ludmiły i Stanisława Grygielów.

Kraków. Stanisław Grygiel patronem   Abp Jędraszewski wspomniał, że prof. Grygiel podążał drogą Trzech Mędrców, którzy szukali Zbawcy. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy