W Łagiewnikach o ŚDM

Paulina Smoroń

publikacja 12.04.2015 17:19

- Największą rzeczą odnoszącą się do Bożej miłości nie jest miłość człowieka do Boga, lecz to, że Bóg umiłował człowieka. Umiłował go pierwszy - mówił bp Damian Muskus OFM w Niedzielę Miłosierdzia.

W Łagiewnikach o ŚDM Wolontariusze ŚDM Kraków 2016 otoczyli ołtarz podczas Mszy św., której przewodniczył bp Damian Muskus OFM Paulina Smoroń /Foto Gość

Nawiązując do odczytanej dzisiaj Ewangelii przypomniał sytuację, kiedy Pan Jezus po zmartwychwstaniu odwiedził swoich uczniów i pozdrowił ich słowami "Pokój wam!", jednak jak zauważył bp Muskus. - Mówiąc to, chciał równocześnie wlać w ich serca nadzieję, a wypowiadając słowa "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" przekazał im oraz ich następcom posługę jednania - mówił główny koordynator Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016. 

- Kościół z radością przyjął ten Chrystusowy dar i niesie go przez wieki. Co pewien czas ożywia pamięć o nim. Temu ma służyć Rok Miłosierdzia, który zapowiedział właśnie ojciec święty - dodał bp Muskus, który przypomniał również słowa papieża Franciszka, który powiedział, że pierwszą prawdą Kościoła jest miłość Chrystusa. - W tym przejawia się ta miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale on sam nas umiłował - bp Muskus.

Nawiązał też do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. - Kościół zwraca się do ludzi młodych, by m.in. w Łagiewnikach odkryli miłość, która się nie kończy. Warto stworzyć młodym przestrzeń do osobistego spotkania z Chrystusem, bo oni muszą tutaj doświadczyć obecności Jezusa. Muszą dotknąć tutaj Jego ran - przekonywał.

Dodał też, że jedynie człowiek nieprzywiązany do świata, z sercem wypełnionym czystą miłością jest w stanie doświadczyć Bożego Miłosierdzia i się nim dzielić.

Na koniec wyraził nadzieję, że Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach nadal będzie świadkiem licznych nawróceń, pojednania i darowania kar za odwrócenie się od Bożej miłości.

Podczas tej Mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia obecna była młodzież zaangażowana w przygotowania ŚDM. Dlatego też modlono się m.in. w intencji ŚDM, ale także za ofiary prześladowań - podczas konfliktu na Ukrainie i wielu innych krajach świata, oraz za osoby, które straciły nadzieję i pogubiły się w swoim życiu.

Przeczytaj także: