Kapituła metropolitalna wyjaśnia

Chodzi o medialne informacje, dotyczące będącego własnością kapituły budynku przy ul. Kanoniczej 15.

W zeszłym roku dobiegła końca umowa z Fundacją św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej. Kapituła Metropolitalna na Wawelu nie przedłużyła umowy, wyjaśniając, że pomieszczenia te będą potrzebne na przestrzeń biurową dla Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 (organizatorzy Światowych Dni Młodzieży pracują już w dwóch kamienicach po przeciwnej stronie ul. Kanoniczej).

Decyzja wzbudziła kontrowersje m.in. dlatego, że w budynku znajdowała się greckokatolicka kaplica pw. śś. Borysa i Gleba. Kapituła podjęła decyzję, że pozostanie ona nienaruszona i będzie udostępniana, także w czasie ŚDM.

Jak dowiadujemy się z wydanego dziś oświadczenia Kapituły Metropolitalnej na Wawelu, mimo to kaplica została zlikwidowana przez Fundację św. Włodzimierza. "Pomieszczenie, w którym znajdowała się kaplica, do dziś znajduje się w stanie, w jakim opuściła go w/w Fundacja" - zaznacza ks. Bronisław Fidelus, który w imieniu kapituły wydał oświadczenie.

Odpowiadając na informacje, że w budynku do tej pory nie powstały żadne biura, a działającą tam restaurację "Smak Ukraiński" zastąpił inny lokal gastronomiczny, ks. Fidelus podkreśla: "Budynek przy ul. Kanoniczej 15 jest do dyspozycji Światowych Dni Młodzieży. Otwarta restauracja, oprócz swojej działalności komercyjnej, w ramach zawartej umowy świadczyć będzie usługi gastronomiczne na rzecz biura Komitetu Organizacyjnego ŚDM oraz wolontariuszy. Pozostałe pomieszczenia, w których zaplanowane są prace adaptacyjne, będą przeznaczone na potrzeby Komitetu Organizacyjnego ŚDM".

Przypomina on także, że obowiązująca do 24 marca umowa z Fundacją św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej została zawarta w 1990 roku na 25 lat i obejmowała użyczenie lokalu oraz zwolnienie z płacenia czynszu w zamian za zobowiązanie się fundacji do wyremontowania kamienicy.

"W budynku nie mogła być prowadzona działalność gospodarcza. Umowa ta dobiegła końca 24 marca 2015 roku i nie została przedłużona, o czym w/w Fundacja została poinformowana pismem z dnia 2 lipca 2014. Kapituła zaproponowała również pomoc Fundacji w znalezieniu innego lokalu" - podkreśla w oświadczeniu ks. Fidelus.

O sprawie przenosin Fundacji św. Włodzimierza pisaliśmy wielokrotnie.

Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w tekstach:

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..