Zmarł ks. prof. Marian Jakubiec

Były wykładowca krakowskiej PAT spocznie w rodzinnych Kozach. Był specjalistą w dziedzinie katechetyki i proboszczem krakowskich parafii.

Po wieczną nagrodę do Pana odszedł pochodzący z Kóz ks. dr hab. Marian Jakubiec, profesor katechetyki w Papieskiej Akademii Teologicznej. Zostanie pochowany w rodzinnej parafii we wtorek 22 lipca. Msza św. pogrzebowa rozpocznie się o godz. 16.

Ks. prof. Jakubiec miał 85 lat. Święcenia kapłańskie przyjął 60 lat temu. Był specjalistą w dziedzinie katechetyki, wykładowcą Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - dziś Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Pracę naukową i dydaktyczną łączył z posługą duszpasterską.

Przez wiele lat był proboszczem krakowskich parafii Najświętszego Salwatora oraz Wszystkich Świętych. Sercem tej ostatniej jest kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej. Był człowiekiem wielkiego serca i otwartego umysłu. Z jego inicjatywy przy kościele Wszystkich Świętych stanął pomnik ks. Piotra Skargi - jego szczątki spoczywają w krypcie tego kościoła.

Za aprobatą ks. Jakubca u szczytu kopuły wieńczącej świątynię zawieszono wahadło Foucaulta - odwiedzający świątynię mogli naocznie przekonać się, że ziemia obraca się wokół własnej osi. Eksperyment przeprowadzono dwukrotnie - w 1991 roku dla uczczenia 500. rocznicy przybycia Mikołaja Kopernika na studia do Krakowa oraz w roku 2000 z okazji 600. rocznicy ustanowienia Akademii Krakowskiej.

Ks. Jakubiec był także przez wiele lat dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Ostatni czas jego ziemskiej pielgrzymki był naznaczony krzyżem cierpienia. Zmarł w piątek 18 lipca, zaopatrzony sakramentami świętymi, w Domu Księży Chorych w Krakowie-Swoszowicach.

We wtorek 22 lipca o godz. 10 w krakowskim kościele Wszystkich Świętych zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa w jego intencji.

Po niej trumna z ciałem zmarłego zostanie przewieziona do kościoła Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kozach.

O 15.00 krajanie śp. ks. Jakubca Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpoczną czuwanie, uwieńczone Mszą św. o godz. 16.

Modlitwie przewodniczyć będzie kard. Kazimierz Nycz - niegdyś współpracownik zmarłego w dziedzinie katechetyki - przy udziale bp. Piotra Gregera, biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej.

« 1 »