Nowy numer 39/2023 Archiwum

LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii - razem dla obecnych i przyszłych pokoleń

Ponad 50 tysięcy zasadzonych drzew to wynik dwóch edycji Małopolskich Dni dla Klimatu. To zarazem efekt działań doradców ds. klimatu i środowiska, zatrudnionych w Małopolskich powiatach w ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA.

- Wszyscy wiemy, że Małopolanie to ludzie pełni pasji i energii. I tę energię widać właśnie podczas naszych wspólnych akcji w ramach chociażby Małopolskich Dni dla Klimatu - mówi wicemarszałek województwa Józef Gawron. Za szpadel chwycili dorośli i dzieci, starostwie i burmistrzowie, leśnicy, pszczelarze i gospodynie wiejskie. W ciągu dwóch lat posadziliśmy w Małopolsce ponad 50 tys. drzew. Ale przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na fakt, że od naszych obecnych starań, wysiłków i działań zależy to, jaką Małopolskę zostawimy przyszłym pokoleniom.

LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii - razem dla obecnych i przyszłych pokoleń   LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii - razem dla obecnych i przyszłych pokoleń  

Fotowoltaika na dachach, pompy ciepła grzeją i chłodzą mieszkańców

Realizacja projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA to nie tylko coraz większa liczba drzew i powierzchni zielonych, to również wzrost liczby instalacji odnawialnych źródeł energii. Na naszych dachach coraz częściej goszczą panele fotowoltaiczne, a do ogrzewania domów Małopolanie wybierają pompy ciepła. Dziś szacuje się, że w Małopolsce funkcjonuje ponad 250 tys. instalacji OZE, w tym ponad 120 tys. instalacji fotowoltaicznych, blisko 50 tys. kolektorów słonecznych oraz blisko 25 tys. pomp ciepła.

Efekty realizacji projektu widoczne są w całym regionie. To m.in. blisko 22 miliony zł pozyskanych na działania związane z ochroną klimatu (w tym na inwestycje w OZE, termomodernizację budynków), blisko 23 tysiące porad udzielonych mieszkańcom, ponad 640 spotkań i lokalnych wydarzeń, w których uczestniczyło 400 tys. mieszkańców oraz ponad 600 tys. rozdystrybuowanych materiałów informacyjnych. A wszystko dzięki pracy doradców ds. klimatu i środowiska z małopolskich powiatów.

LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii - razem dla obecnych i przyszłych pokoleń

Edukacja przez doświadczenie - o klimacie można mówić ciekawie

W ciągu dwóch lat realizacji projektu udało się zainicjować dwie edycje Małopolskich Dni dla Klimatu (kolejna już wiosną 2024 r.). Przy pomocy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej przeprowadzone zostały dwa cykle warsztatów dla uczniów szkół średnich, w których uczestniczyło ponad 300 osób. Dzięki dotacjom dla organizacji pozarządowych w ramach Otwartych Konkursów Ofert zorganizowano 11 warsztatów proekologicznych, 5 pikników edukacyjnych, 4 pokazy filmowe oraz liczne konkursy plastyczne, w których łącznie wzięło udział ponad 2 500 uczestników. Wydarzenia te miały miejsce w Nowym Sączu, Limanowej, Wadowicach, Miechowie, Brzesku oraz Dolinie Będkowskiej.

Regionalne Centrum Kompetencji

Jednym z zadań Projektu jest łączenie przedstawicieli samorządów lokalnych, sektora publicznego, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych i biznesu w działaniach pozytywnie wpływających na ograniczenie zmiany klimatu i adaptację do jej skutków. W roku 2022 ponad 40 przedstawicieli różnych sektorów uczestniczyło w serii spotkań „Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo dla lepszego klimatu”, poświęconych m.in. sprawiedliwej transformacji energetycznej, gospodarce obiegu zamkniętego, czy racjonalnemu wykorzystaniu zasobów wodnych i odpowiedzialności środowiskowej.

W odpowiedzi na rosnące ceny energii elektrycznej spowodowane kryzysem energetycznym, w ramach Centrum Kompetencji zlecono analizę obowiązujących umów dystrybucyjnych dla 20 Jednostek Województwa Małopolskiego (m.in. szkół, szpitali, muzeów i innych instytucji). Pozwoliło to na oszczędności na rachunkach za energię elektryczną i 200 tys. za ciepło. 

W ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA powstały także koncepcje szkoły i budynku publicznego neutralnych dla klimatu. Projekty te będą stanowić kompendium wiedzy dla samorządów lokalnych chcących pozyskać dofinansowanie z dostępnych środków finansowych (krajowych i unijnych). Gminy i powiaty mogą już dziś korzystać z przygotowanych wytycznych dla instalacji OZE, a cykliczne szkolenia w tym zakresie z pewnością przyniosą korzyści w postaci jeszcze większej liczby instalacji źródeł czystej energii w całej Małopolsce. A już niedługo każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać z mapy potencjału OZE i dobrać instalację najlepszą dla danej lokalizacji.

- Projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA doskonale wpisuje się w strategię działań Województwa Małopolskiego na rzecz środowiska i klimatu. Cieszę się, że dzięki aktywnościom realizowanym w ramach tego Projektu nasz region znów zaczyna być odbierany jako miejsce czyste i ekologiczne, przyjazne do życia dla mieszkańców i gościnne dla turystów - mówi wicemarszałek województwa Józef Gawron.

Projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii jest realizowany od 2021 roku. Jego głównym celem jest wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego. Działania projektu koncentrują się na promocji odnawialnych źródeł energii, poprawie efektywności energetycznej oraz adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu.

LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii - razem dla obecnych i przyszłych pokoleń

Więcej na stronie internetowej: klimat.ekomalopolska.pl

https://www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu
https://www.instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu

Efekty działań Projektu w Małopolsce (dane za okres styczeń 2021 - koniec kwietnia 2023)

  • 21 702 087 Fundusze pozyskane w ramach przygotowanych projektów o dofinansowanie
  • 1112 Wnioski o dofinansowanie przygotowane  dla mieszkańców
  • 718 Lokalne spotkania i wydarzenia edukacyjne
  • 444 527 Uczestnicy zorganizowanych spotkań i wydarzeń
  • 24 106 Porady udzielone mieszkańcom
  • 9 150 Uczniowie biorący udział w lekcjach i pogadankach
  • 27 Przygotowane ekspertyzy i dokumenty strategiczne

LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii - razem dla obecnych i przyszłych pokoleń

Artykuł sponsorowany

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast